รู้หรือไม่? ดินแต่ละชนิดมีปริมาณประจุลบต่างกัน
รู้หรือไม่? ดินแต่ละชนิดมีปริมาณประจุลบต่างกัน

เรามาเรียนรู้กันครับว่าดินชนิดไหนมีปริมาณประจุลบมากหรือน้อย

ข้าว
ข้าว

การเลือกใช้ปุ๋ยกับต้นข้าว เลือกอย่างไรให้ดี