Siam Forestry

บริษัทสยามฟอเรสทรี เป็นบริษัทในธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี เป็นผู้ให้บริการครบวงจรเกี่ยวกับไม้ยูคาลิปตัส เริ่มตั้งแต่กระบวนการพัฒนาสายพันธุ์ให้เหมาะสมกับทุกสภาพดินที่เพราะปลูก จำหน่ายกล้าไม้ ให้คำแนะนำในการปลูกจนถึงการรับซื้อไม้คืนจากเกษตรกร

บริษัทสยามฟอเรสทรี เป็นบริษัทในธุรกิจ
แพคเกจจิ้ง เอสซีจี
เป็นผู้ดำเนินธุรกิจไม้ครบวงจร


บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของไทยที่ดำเนินธุรกิจไม้ โดยครอบคลุมการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว การจัดหาไม้และเชื้อเพลิงทางชีวมวล เพื่อส่งให้แก่อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ ทั้งในกลุ่มบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) และตลาดต่างประเทศ โดยมีนวัตกรรมการวิจัยพัฒนาพันธุ์ไม้อย่างต่อเนื่อง

การจัดการปลูกสวนไม้อย่างยั่งยืน (FSC™) ที่มุ่งสู่การเป็นคู่คิดเพื่อตอบโจทย์ลูกค้า ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และถือมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดการดำเนินงาน บริษัทได้คลุกคลีอยู่กับเกษตรกรมากว่า 20 ปี และได้เห็นคุณค่าของเศษเยื่อไม้ เยื่อกระดาษที่มีต่อการปรับปรุงดินและเสริมการเจริญเติบโตของพืช จึงได้ริเริ่มและพัฒนาใช้วัตถุดิบดังกล่าวผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพ มาตรฐาน ตราคู่ดิน โดยได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการ เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


รับซื้อ และส่งเสริม
การปลูกไม้ยูคาลิปตัส

ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์
และปุ๋ยเคมี “คู่ดิน”

การลงทุนในพื้นที่ว่างเปล่า
ขนาดใหญ่ระยะยาว

รับซื้อ และส่งออกชิ้นไม้สับ
ให้ตลาดต่างประเทศ

จำหน่าย เทปน้ำหยด
(Drip Tape)

ผลิตและจำหน่ายกระบะไม้

ธุรกิจรับซื้อไม้ชีวมวล


 
 

Thailand Green Design Awards 2015

ปุ๋ยคู่ดินโดย เอสซีจี เปเปอร์ คว้ารางวัลผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากการประกวด Thailand Green Design Awards 2015

รองศาสตราจารย์ ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มอบรางวัลผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากวัสดุธรรมชาติ จากการประกวด Thailand Green Design Awards 2015 ให้แก่ "ปุ๋ยคู่ดิน" ปุ๋ยอินทรีย์แท้ของเอสซีจี เปเปอร์ โดยมี นายสุพจน์ เหลืองประพฤทธิ์ ผู้จัดการแผนกบริการเทคนิค บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด เป็นตัวแทนรับมอบเมื่อเร็วๆ นี้ ณ​ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน     
 

Marketing Day & MAT Award 2017

บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด (SFT) ได้รับรางวัล Silver Award

ด้านการตลาดยอดเยี่ยมจากผลงาน “นวัตกรรมการปลูกต้นไม้ทนเค็ม” ในงาน MARKETING DAY & MAT AWARD 2017 โดยคุณมหาศาล ธีรวรุฒม์ กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนในการรับรางวัล

ผลงานจาก SFT โครงการนี้ ตอบโจทย์ทุกภาคส่วนและสอดคล้องกับโมเดลประเทศไทย 4.0 แนวความคิดตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อนที่ว่า “ดินอีสานสมบูรณ์ขึ้น เกษตรกรมีรายได้ เอสซีจีมีไม้ผลิตกระดาษ” ส่งผลให้เกิดสมการแห่งความยั่งยืนอย่างพอเพียง : ผลผลิตข้าว + ยูคา + ผักผลไม้ดินเค็ม = เกษตรกรมีรายได้ยั่งยืน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่เข้มแข็ง และดีขึ้น 
 
 
 

Thailand PES Award 2017

บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด (SFT) เข้ารับมอบรางวัล Thailand PES Award 2017 หรือรางวัลผู้ทำความดีในการตอบแทนคุณระบบนิเวศตามหลัก PES (Payment for Ecosystem Services) จาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ.