โครงการ “คลองสวย น้ำใส เพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุมชน”

วันที่เผยแพร่ 01 มิ.ย. 2561 
นายมหาศาล ธีรวรุตม์ (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด ในเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการ “คลองสวย น้ำใส เพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุมชน” กับ นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 นายไพรัตน์ ทับประเสริฐ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 13 และผู้นำชุมชน 5 อำเภอในจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี โดยโครงการดังกล่าว จะดำเนินการปรับภูมิทัศน์แนวคันคลองและใช้ที่ดินรกร้างว่างเปล่าให้เป็นประโยชน์ ด้วยการปลูกยูคาลิปตัส เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างรายได้จากการปลูกป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว และส่งเสริมอาชีพภายในชุมชน โดยแนะนำพืชเกษตรที่เหมาะสมกับการนำมาปลูกผสมผสาน ให้เกิดรายได้และวิถีชีวิตที่ยั่งยืนแก่ชุมชนทั้ง 5 อำเภอ ครอบคลุม 19 ตำบล 150 หมู่บ้าน โดยมี นายณรงค์ รักร้อย (ที่ 4 จากขวา) รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมถ่ายภาพ ณ อาคาร Excellence Center เอสซีจี แพคเกจจิ้ง โรงงานวังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
 
ที่มา : www.thairath.co.thสยามฟอเรสทรี , เอสซีจี แพคเกจจิ้ง , เอสซีจี , จังหวัดกาญจนบุรี , สำนักงานชลประทาน , พื้นที่สีเขียว , คลองสวย น้ำใส เพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุมชน ,
 ภาพประกอบ