นโยบายการจัดการสวนไม้อย่างยั่งยืนแปลงไม้บริษัท 2565

วันที่เผยแพร่ 24 พ.ค. 2565

นโยบายการจัดการสวนไม้อย่างยั่งยืนแปลงไม้บริษัท  2565


  1. คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ > นโยบายการจัดการแปลงสวนไม้อย่างยั่งยืน 
  2. คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ > วัตถุประสงค์และนโยบาย การจัดการสวนไม้อย่างยั่งยืน ตามมาตรฐาน FSC ด้านเศรษฐกิจ
  3. คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ > วัตถุประสงค์และนโยบาย การจัดการสวนไม้อย่างยั่งยืน ตามมาตรฐาน FSC ด้านชุมชน/สังคม
  4. คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ > วัตถุประสงค์และนโยบาย การจัดการสวนไม้อย่างยั่งยืน ตามมาตรฐาน FSC ด้านสิ่งแวดล้อม
  5. คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ > นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน FSC

ดาวน์โหลดไฟล์