วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย การดำเนินการตามระบบจัดการสวนไม้อย่างยั่งยืน (FSC™) สวนป่ากลุ่มเกษตรกร (SLIMF) ประจำปี2566

วันที่เผยแพร่ 10 ม.ค. 2566

วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย การดำเนินการตามระบบจัดการสวนไม้อย่างยั่งยืน (FSC™) สวนป่ากลุ่มเกษตรกร (SLIMF) ประจำปี2566ดาวน์โหลดไฟล์