สินค้า และบริการสายพันธุ์ที่ขาย

ยูคาสยาม H4 (เอช 4) - โตเร็ว บนคันนา
: ยอดแดง ลำต้นตรง เปลือกบาง
: ปานกลาง
: ดินร่วน ระบายน้ำดี
: เหมาะกับการปลูกบนคันนาและไม้แถว ทนเค็ม ตัดง่ายยูคาสยาม P6 (พี 6) - แกร่ง ทนแล้งมาก
: ยอดขาว ใบเรียวแหลม เปลือกบาง
: แล้ง - ปานกลาง
: ดินร่วน ระบายน้ำดี
: ทนแล้งมากๆ เปลือกบาง ตัดง่าย

ยูคาสยาม H32 (เอช 32) - โตเร็ว ทนโรคและแมลง
: ยอดแดงอมเขียว ใบใหญ่ หนา
: ปานกลาง
: ดินร่วน ดินร่วนปนกรวดลูกรัง
: ทนโรคและแมลง โตเร็วช่วงปีแรกยูคาสยาม H26 (เอช 26) - โตเร็ว ดินน้ำท่วมขัง
: ยอดแดงชมพูอมเหลือง
: มาก
: ดินร่วน ดินเหนียว ดินร่วนปนกรวดลูกรัง ดินทาม (พื้นที่น้ำท่วมขัง 2 - 3 เดือน)
: ชอบฝนมาก น้ำท่วมไม่เกินยอดได้ 2 - 3 เดือน
ยูคาสยาม H38 (เอช 38) - โตเร็ว ดินร่วน
: ยอดแดงอมเหลือง ใบเขียวหนา เปลือกหนาน้ำตาล
: มาก
: ดินร่วน ดินร่วนปนกรวดลูกรัง
: ทนโรคและแมลง


ข้อมูลการติดต่อ

บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด 
 
99 ม.6 ถ.แสงชูโต (สายเก่า) ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71130 
 
โทร : 0 3461 5040 (ตะวันตกและเหนือ), 0 4343 3355 (อีสาน)
 
Line : @EucaSiam