สินค้า และบริการLand Solutions

 
บริษัทสยามฟอเรสทรี ได้ดำเนินธุรกิจส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วยูคาลิปตัสเพื่อส่งให้แก่อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษในเอสซีจี และตลาดต่างประเทศ ด้วยประสบการณ์การส่งเสริมการปลูกไม้ตลอด 25 ปี บริษัทสยามฟอเรสทรี จึงมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการทำสวนไม้ยูคาลิปตัสให้กับเกษตรกรและบุคคลที่สนใจลงทุน โดยมีบริการด้านปลูกสร้างสวนไม้ครบวงจร ดังนี้
 
  • ให้คำปรึกษาในการทำสวนไม้ และดูแล เพื่อผลผลิตที่ดี ผลตอบแทนที่คุ้มค่า
  • พัฒนาและคัดเลือกสายพันธุ์ยูคาลิปตัส ที่มีความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่
  • ปรับพื้นที่และดำเนินการเพาะปลูกด้วยทีมงานคุณภาพ และรับประกันอัตรารอดตาย 90% ในช่วง 3 เดือนแรก
  • ดูแลสวนไม้ เช่น การใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ทำแนวกันไฟ 
  • รับบริการ ตัดไม้และขนส่ง 

สนใจ ปลูกสวนไม้ หรือ ให้เช่าพื้นที่ ติดต่อ

นายสิริชัย อุดมโภชน์    (095-252-9555)
 

ข้อมูลการติดต่อ

บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด 
 
99 ม.6 ถ.แสงชูโต (สายเก่า) ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71130 
 
โทร : 0 3461 5040 (ตะวันตกและเหนือ), 0 4343 3355 (อีสาน)
 
Line : @EucaSiam