สินค้า และบริการปุ๋ยเคมี

 

 

                               


ปุ๋ยเคมี ตราคู่ดิน ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ นำเข้าจากประเทศชั้นนำในทวีปเอเชีย ยุโรปและอเมริกา เพื่อคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเกษตรกร ทั้งแม่ปุ๋ย ปุ๋ยคอมปาวด์ และปุ๋ยผสมแบบคลุกเคล้า ที่มีความหลากหลายของสูตร เหมาะสมเฉพาะพืชและแตกต่างตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ธาตุอาหารหลักครบถ้วนเต็มสูตร เพิ่มธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ให้พืชได้ธาตุอาหารอย่างครบถ้วน ได้ผลผลิตอย่างคุ้มค่าการลงทุนมากที่สุด ด้วยคุณภาพมั่นใจ พืชโตไว คนใช้รวยนาน

 

ปุ๋ยเคมี คู่ดาว
แม่ปุ๋ยและปุ๋ยคอมปาวด์ นำเข้าจากประเทศชั้นนำในทวีปเอเชีย 
ยุโรปและอเมริกา เพื่อคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเกษตรกร
ปุ๋ยเคมี คู่เดือน
ปุ๋ยผสมแบบคลุกเคล้า ที่มีความหลากหลายของสูตร เหมาะสมเฉพาะพืชและ
แตกต่างตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ 
ธาตุอาหารหลักครบถ้วนเต็มสูตร เพิ่มธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ให้พืชได้ธาตุอาหารอย่างครบถ้วนข้อมูลการติดต่อ

บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด 

 

99 ม.6 ถ.แสงชูโต (สายเก่า) ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71130 

 

โทร : 0 3461 5040

 

Line : เพิ่มเพื่อน