สินค้า และบริการปุ๋ยเคมี


ปุ๋ยเคมี ตราคู่ดิน ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ นำเข้าจากประเทศชั้นนำในทวีปเอเชีย ยุโรปและอเมริกา เพื่อคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเกษตรกร ทั้งแม่ปุ๋ย ปุ๋ยคอมปาวด์ และปุ๋ยผสมแบบคลุกเคล้า ที่มีความหลากหลายของสูตร เหมาะสมเฉพาะพืชและแตกต่างตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ธาตุอาหารหลักครบถ้วนเต็มสูตร เพิ่มธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ให้พืชได้ธาตุอาหารอย่างครบถ้วน ได้ผลผลิตอย่างคุ้มค่าการลงทุนมากที่สุด ด้วยคุณภาพมั่นใจ พืชโตไว คนใช้รวยนาน

บำรุงต้น แตกกอ แตกยอดดี ต้นแข็งแรง ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง สัปประรด อ้อย ยางพารา ปาล์มน้ำมัน พืชผัก ผลไม้
ขยายผล เพิ่มน้ำหนัก สร้างแป้ง เพิ่มความหวาน ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง สัปประรด อ้อย ยางพารา ผลไม้
บำรุงต้น ระเบิดหัว ขยายผล น้ำหนักดี คุณภาพเยี่ยม มันสำปะหลัง สัปประรด ปาล์มน้ำมัน

ปุ๋ยเคมี ตราคู่ดิน ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ นำเข้าจากประเทศชั้นนำในทวีปเอเชีย ยุโรปและอเมริกา เพื่อคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเกษตรกร ทั้งแม่ปุ๋ย ปุ๋ยคอมปาวด์ และปุ๋ยผสมแบบคลุกเคล้า ที่มีความหลากหลายของสูตร เหมาะสมเฉพาะพืชและแตกต่างตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ธาตุอาหารหลักครบถ้วนเต็มสูตร เพิ่มธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ให้พืชได้ธาตุอาหารอย่างครบถ้วน ได้ผลผลิตอย่างคุ้มค่าการลงทุนมากที่สุด ด้วยคุณภาพมั่นใจ พืชโตไว คนใช้รวยนาน


บำรุงต้น แตกกอ แตกยอดดี ต้นแข็งแรง

ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง สัปประรด อ้อย ยางพารา ปาล์มน้ำมัน พืชผัก ผลไม้

ขยายผล เพิ่มน้ำหนัก สร้างแป้ง เพิ่มความหวาน


ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง สัปประรด อ้อย ยางพารา ผลไม้


บำรุงต้น ระเบิดหัว ขยายผล น้ำหนักดี คุณภาพเยี่ยม


มันสำปะหลัง สัปประรด ปาล์มน้ำมันข้อมูลการติดต่อ

บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด 
 
99 ม.6 ถ.แสงชูโต (สายเก่า) ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71130 
 
โทร : 0 3461 5040
 
Line : @EucaSiam