สินค้า และบริการปุ๋ยอินทรีย์

“ปุ๋ยคู่ดิน”   ผลิตมาจาก เศษเยื่อไม้เยื่อกระดาษที่เหลือจากกระบวนการผลิต โดยไม่มีส่วนผสมของดินนำมาเพิ่มประโยชน์โดยนำมาผ่านกระบวนการหมักเพื่อผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งอุดมไปด้วยด้วย เซลลูโลส กรดฮิวมิค และธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชและโครงสร้างดิน เป็นไปตามมาตรฐานและได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ จากการจัดการดังกล่าว สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จึงมอบรางวัลผลิตภัณฑ์ประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสะท้อนถึงการใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง
 
คู่ดิน ผลิตจาก เยื่อไม้ จากกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษ และหมักย่อยสลายอย่างสมบูรณ์
 • คู่ดิน มีเซลลูโลส และลิกนิน ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของ เยื่อไม้
 • เซลลูโลส : ช่วยดูดซับน้ำ อุ้มน้ำได้ดี เปรียบเสมือนฟองน้ำในดิน และช่วยจับปุ๋ยเคมีในดินไว้ให้รากพืชค่อยๆ ดูดซึมไปใช้
 • ลิกนิน : ช่วยปรับโครงสร้างดิน ทำให้เกิดช่องว่างในดินเพิ่มขึ้น ช่วยให้ดินร่วนซุย
 • คู่ดิน ** ไม่ผสมดิน ** มีปริมาณอินทรีย์วัตถุรับรอง 20% ช่วยเพิ่มฮิวมัส
 • คู่ดิน มีธาตุอาหารรองครบ กระตุ้นการดูดซึมปุ๋ยเคมี
 • คู่ดิน เป็นปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด ใช้งานสะดวก
ชื่อผลิตภัณฑ์ ปุ๋ยอินทรีย์ ปั้นเม็ด ตรา คู่ดิน
ขนาดบรรจุ 50 กก.
คำอธิบาย
ปุ๋ยอินทรีย์ ปั้นเม็ด ปริมาณอินทรีย์วัตถุรับรอง 20% ผลิตจากเศษเยื่อไม้เยื่อกระดาษที่เหลือจากกระบวนการผลิต นำมาผ่านกระบวนการหมักอย่างสมบูรณ์ มีธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช
 

คุณสมบัติเด่นของปุ๋ยอินทรีย์ ตรา คู่ดิน

 • ไม่ผสมดิน : อินทรีย์วัตถุ >20%
 • พืชใช้ได้นาน : ค่อยๆ ปลดปล่อยธาตุอาหาร
 • ไม่มีไข่หนอน/แมลง
 • กรดอิวมิค : ช่วยให้รากดูดซึมธาตุอาหารได้ดี
 • เซสลูโลส : ช่วยดูดซับน้ำและปุ๋ยเคมี
 • แคลเซียม : ช่วยให้พืชแข็งแรง ต้านทานโรค/แมลง
 • เหล็ก & แมกนีเซียม : ช่วยพืชเขียวนาน โตไว
 • ธาตุรองอื่นๆ : ช่วยพืชเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์
นาข้าว
 • ใส่รองพื้นเร่งการงอก ส่งเสริมการแผ่ของราก
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ตรา คู่ดิน อัตรา 50 กก./ไร่ (ตอนไถขณะทำเทืยกหรือหว่านรองพื้น 7 - 15 วันก่อนหว่านเมล็ด)
 
 • ใส่เร่งใบและเสริมความแข็งแรงลําต้น
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ตรา คู่ดิน 25 กก./ไร่ ร่วมกับ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยเคมี 25 กก./ไร่
 
 • ใส่แต่งหน้าเพื่อเพิ่มผaผลิตเมล็ดข้าว
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ตรา คู่ดิน 20 กก./ไร่ ร่วมกับ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยเคมี 5 - 10 กก./ไร่
อ้อย
 • ใส่รองพื้น เร่งการแตกราก แตกกอ แตกใบ
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์คู่ดิน อัตรา 50 กก./ไร่ รองพื้นขณะยกร่องก่อนปลูก
 
 • ใส่เร่งลำต้น
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์คู่ดิน อัตรา 25 กก./ไร่ + ปุ๋ยเคมี 25 กก./ไร่ หว่านใส่แปลงเมื่ออายุได้ 1 เดือน
ข้าวโพด
 • ใส่รองพื้น เร่งการแตกราก แตกใน
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์คู่ดิน อัตรา 50 กก./ไร่ รองพื้นขณะยกร่องก่อนปลูก
 
 • ใส่เร่งลำต้นและฝัก
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์คู่ดิน อัตรา 25 กก./ไร่ + ปุ๋ยเคมี 25 กก./ไร่ หว่านใส่แปลงเมื่ออายุได้ 1 เดือน
ไร่มันสำปะหลัง
 • ใส่รองพื้น เร่งการแตกราก แตกใบ
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์คู่ดิน อัตรา 50 กก./ไร่ รองพื้นขณะยกร่องก่อนปลูก
 
 • ใส่เร่งลำต้นและเร่งหัว
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์คู่ดิน อัตรา 25 กก./ไร่ + ปุ๋ยเคมี 25 กก./ไร่ หว่านใส่แปลงมันเมื่อมัน อายุได้ 45 - 60 วัน
ยางพารา
 • ใส่รองก้นหลุมเร่งการแผ่ของราก เร่งการแตกฉัตร
ใช้คู่ดิน 2 - 3 กก./ต้น คลุกเคล้ากับดินปลูก รองก้นหลุมก่อนปลูก
 
 • ใส่เพื่อเร่งการแตกฉัตรช่วงยางอายุ 1 - 6 ปี  
เดือน พ.ค. - มิ.ย. ใช้ปุ๋ยอินทรีย์คู่ดิน 2 - 3 กก. + ปุ๋ยเคมี 200 กรัม โรยที่โคนต้น พร้อมคราดดินกลบ เพื่อเร่งการแตกฉัตร
เดิอน ก.ย. - ต.ค. ใช้คู่ดิน 2 - 3 กก. + ปุ๋ยเคมี 200 กรัม โรยที่โคนต้นพร้อมคราดดินกลบ เพื่อเร่งการสะสมอาหารไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง
 
 • ใส่เพื่อบำรุงต้นยางช่วงพักต้น (ต้นยางอายุตั้งแต่ 7 ปี)
ใช้คู่ดิน 3 - 5 กก./ต้น โรยที่โคนต้นพร้อมคราดดินกลบในช่วงพักกรีด เพื่อเร่งการฟื้นความสมบูรณ์ของต้น
ปาล์มน้ำมัน
 • ปลูกใหม่
ใส่รองก้นหลุมเร่งการแผ่ของราก เร่งการแตกฉัตร ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ตรา คู่ดิน 2 - 3 กก./ ต้น
 
 • ต้นปาล์มยังไม่ติดผล
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ตรา คูติน 2 - 3 กก./ต้น + ปุ๋ยเคมี ปริมาณ 2 - 3 กก./ต้น แบ่งใส่ 4 ครั้ง ทุกๆ 3 เดือน 
 
 • ต้นปาล์มติตผลแล้ว 
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ตรา คู่ดิน 2 - 3 กก./ต้น + ปุ๋ยเคมี ตรา คู่ดิน ปริมาณ 5 - 10 กก./ต้น (ขึ้นอยู่กับขนาดต้น) 0-0-60 ปริมาณ 2 กก./ต้น โดย แบ่งใส่ 4 ครั้ง ทุกๆ 3 เดือน
ผลไม้
 • ปลูกใหม่
ใส่รองก้นหลุมเร่งการแผ่ของราก โตเร็ว ใช้ปุ๋ยอินทรีย์คู่ดิน 2 - 3 กก./ต้น คลุกเคล้ากับดินปลูก รองก้นหลุมก่อนปลูก 
 
 • อายุต้นก่อนให้ผลผลิต
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ตราคู่ดิน 2 - 3 กก./ต้น และปุ๋ยเคมี อัตรา 100 - 200 กรัม/ต้น/ครั้ง (ในหนึ่งปีควรบำรุงต้นด้วยปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี 2 ครั้งต่อปี ในช่วงต้นฝน พ.ค.และปลายฝนช่วงตอน ต.ค. ของทุกปี)
 
 • อายุต้นให้ผลผลิต
- ช่วงสร้างใบหลังเก็บเกี่ยว
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์คู่ดิน 3 - 5 กก. + ปุ๋ยเคมี 2 กก. ต่อต้น หว่านรอบโคนต้นในรัศมีทรงพุ่ม ในช่วงสร้างใบหลังเก็บเกี่ยวและแต่งกิ่ง
- ช่วงสร้างเปลือกและผล ใช้ปุ๋ยอินทรีย์คู่ดิน 3 - 5 กก. + ปุ๋ยเคมี 2 กก. ต่อต้น หว่านรอบโคนต้นในรัศมีทรงพุ่ม เมื่อติดผล
พืชผัก
 • ใส่ปุ๋ยอินทรีย์คู่ดินรองพื้น
อัตรา 50 กก./ไร่ ก่อนปลูก
 
 • ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ตราคู่ดิน ร่วมกับปุ๋ยเคมี
อัตราส่วน 1:1 หรือ 2:1 ทุกๆ 15 วัน จนเก็บเกี่ยวผลผลิต
ไม้ดอกไม้ประดับ
 • ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ตรา คู่ดิน คลุกเคล้ากันดินปลูกในกระถาง หรือหว่านปุ๋ยอินทรีย์ ตราคู่ดิน
อัตรา 1 - 2 กก./ตร.ม. ลงดินให้ทั่วแปลงและไถพรวนก่อนปลูก
 
 • ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ตรา คู่ดิน ร่วมกัน ปุ๋ยเคมี
อัตราส่วน 1:1 หรือ 2:1
สนามหญ้า
 • ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ตรา คู่ดิน
อัตราส่วน 1 กก./ตร.ม. โดยโรยปุ๋ยรองพื้นก่อนปลูกหญ้าให้ทั่วบริเวณ
 
 • ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ตรา คู่ดิน
อัตราส่วน 1 - 2 กก./ตร.ม. ทุกๆ เดือน


ข้อมูลการติดต่อ

บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด 
 
99 ม.6 ถ.แสงชูโต (สายเก่า) ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71130 
 
โทร : 0 3461 5040
 
Line : @EucaSiam