รู้หรือไม่? ดินเกิดจากอะไร

วันที่เผยแพร่ 07 ม.ค. 2562



 
ความรู้เรื่องดิน คือเรื่องที่ใกล้ตัวเกษตรกรทุกคนนะครับ แต่หลายๆ คนอาจมองข้ามเรื่องใกล้ตัวนี้กันไป วันนี้เรามาศึกษาเรื่องดินกันดีกว่าครับ เพื่อจะได้นำความรู้เหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์นั่นเองครับ
 
ดินเกิดจากอะไร?
 
ดินเกิดขึ้นจากการผุพังหรือการสลายตัวของหินและแร่ ตลอดจนการสลายตัวของซากพืชและสัตว์ที่ถูกย่อยโดยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในดิน ผสมคลุกเคล้ากัน โดยได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อม เช่น สภาพภูมิอากาศ สภาพพื้นที่และระยะเวลา ที่ต่างกัน ทำให้เกิดเป็นดินหลากหลายชนิดนั่นเองครับ