ปลูกยูคาแล้วดินเสียจริงหรือ แย่งธาตุอาหารจริงมั้ย?

เรามาไขข้อเท็จจริงจากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ทั้งในและนอกประเทศกันครับ