รู้หรือไม่? ดินเกิดจากอะไร
รู้หรือไม่? ดินเกิดจากอะไร

ดินคือเรื่องที่ใกล้ตัวเกษตรกรทุกคนแต่หลายๆ คนอาจมองข้ามเรื่องใกล้ตัวนี้กันไป

รู้หรือไม่? ปัจจัยใด ที่มีอิทธิพลต่อดิน
รู้หรือไม่? ปัจจัยใด ที่มีอิทธิพลต่อดิน

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อดินขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่หรือสภาพภูมิประเทศ เช่น พื้นที่ลาดชันสูง เกิดการพัดพาหน้าดินทำให้ดินตื้น รวมไปถึงภูมิอากาศ

รู้หรือไม่? ดินประกอบด้วยอะไรบ้าง
รู้หรือไม่? ดินประกอบด้วยอะไรบ้าง

ดินประกอบไปด้วย 4 ส่วนหลักๆ มีอะไรกันบ้างมาดูกัน

รู้หรือไม่? อนุภาคดินมีสัดส่วนที่แตกต่างกัน
รู้หรือไม่? อนุภาคดินมีสัดส่วนที่แตกต่างกัน

เรามารู้จักขนาดของอนุภาคดินแต่ละชนิดกันดีกว่าว่าดินที่เราเห็นทุกวันนี้ มีสัดส่วนของอนุภาคดินกันเท่าไหร่

รู้หรือไม่? ปุ๋ยอินทรีย์สามารถดูดยึดธาตุอาหารได้!!
รู้หรือไม่? ปุ๋ยอินทรีย์สามารถดูดยึดธาตุอาหารได้!!

ในปุ๋ยอินทรีย์ประกอบด้วยอินทรียวัตถุที่มีขนาดเล็กและมีพื้นที่ผิวมากสามารถดูดซึมประจุบวกได้เช่นเดียวกันกับอนุภาคดินเหนียว

รู้หรือไม่? หน้าที่ของฮิวมัสคืออะไร?
รู้หรือไม่? หน้าที่ของฮิวมัสคืออะไร?

ฮิวมัส คืออะไร เกี่ยวข้องและมีหน้าที่กับดินอย่างไรมาดูกันครับ

รู้หรือไม่? รากพืชดูดอาหารจากการแลกเปลี่ยนประจุ
รู้หรือไม่? รากพืชดูดอาหารจากการแลกเปลี่ยนประจุ

การแลกเปลี่ยนประจุของดินกับรากพืช จะเกิดขึ้นจากอนุภาคดินเหนียวและฮิวมัสดูดยึดประจุบวกไว้ที่ผิวของมัน แล้วจะส่งต่อไปให้รากพืชใช้นั่นเอง

รู้หรือไม่? ดินแต่ละชนิดมีปริมาณประจุลบต่างกัน
รู้หรือไม่? ดินแต่ละชนิดมีปริมาณประจุลบต่างกัน

เรามาเรียนรู้กันครับว่าดินชนิดไหนมีปริมาณประจุลบมากหรือน้อย