รู้หรือไม่? อนุภาคดินมีสัดส่วนที่แตกต่างกัน

วันที่เผยแพร่ 27 ธ.ค. 2561 
ดินแต่ละชนิดมีสัดส่วนของอนุภาคที่ต่างกันนะครับ เรามารู้จักขนาดของอนุภาคดินแต่ละชนิดกันดีกว่าครับ
  1. อนุภาคดินทราย ขนาด 2.00 - 0.05 mm
  2. อนุภาคทรายแป้ง 0.05 - 0.002 mm
  3. อนุภาคดินเหนียว <0.002 mm
ดินที่เราเห็นทุกวันนี้ มีสัดส่วนของอนุภาคดินไม่เท่ากัน จึงเกิดเป็นดินร่วน ดินเหนียว ดินทราย อย่างที่เรารู้จักกันนั่นเองครับ
 
ดังนั้นเราควรรู้ว่าดินในพื้นที่ปลูกของเราเป็นดินชนิดไหน คุณสมบัติอย่างไร เพื่อใช้ในการวางแผนเตรียมดิน เลือกชนิดพืช การใส่ปุ๋ย ฯลฯ ที่เหมาะสมกับดินชนิดนั้นๆ ครับ