รู้หรือไม่? รากพืชดูดอาหารจากการแลกเปลี่ยนประจุ

วันที่เผยแพร่ 26 ธ.ค. 2561 
รู้หรือไม่ครับว่า รากพืชดูดอาหารจากการแลกเปลี่ยนประจุซึ่งการแลกเปลี่ยนประจุ (ธาตุอาหาร) ของดินกับรากพืช จะเกิดขึ้นจากอนุภาคดินเหนียวและฮิวมัส สามารถดูดยึดประจุบวก (ธาตุอาหาร) ไว้ที่ผิวของมัน แล้วจะส่งต่อไปให้รากพืชใช้นั่นเอง
 
สำหรับดินที่มีสัดส่วนของอนุภาคดินเหนียวและฮิวมัสมาก ก็จะมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนธาตุอาหารมากเช่นกันครับ