รู้หรือไม่? รากพืชดูดอาหารจากการแลกเปลี่ยนประจุ
รู้หรือไม่? รากพืชดูดอาหารจากการแลกเปลี่ยนประจุ

การแลกเปลี่ยนประจุของดินกับรากพืช จะเกิดขึ้นจากอนุภาคดินเหนียวและฮิวมัสดูดยึดประจุบวกไว้ที่ผิวของมัน แล้วจะส่งต่อไปให้รากพืชใช้นั่นเอง

รู้หรือไม่? ดินแต่ละชนิดมีปริมาณประจุลบต่างกัน
รู้หรือไม่? ดินแต่ละชนิดมีปริมาณประจุลบต่างกัน

เรามาเรียนรู้กันครับว่าดินชนิดไหนมีปริมาณประจุลบมากหรือน้อย

ข้าว
ข้าว

การเลือกใช้ปุ๋ยกับต้นข้าว เลือกอย่างไรให้ดี